Čo je odvetraná fasáda

Jedným z možných riešení fasády pasívneho domu je odvetraná fasáda. Odvetraná fasáda výrazne prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy pasívneho domu, tlmí teplotné rozdiely v zime a v lete. Odvetraná medzera vytvára medzivrstvu, ktorá nie je vystavená priamemu slnečnému žiareniu, vetru ani dažďu. Medzipriestor prerušuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou a vďaka tejto odvetranej medzere dokáže odvetraná fasáda lepšie odviesť vlhkosť z konštrukcie, predlžuje sa fázový posun, zbytočne sa nezvyšuje povrchová vlhkosť izolácie.

Tým, že tepelnú izoláciu tieni tento ochranný plášť a je zabezpečené nepretržité prúdenie vzduchu medzi týmto štítom a tepelnou izoláciou, možno oveľa lepšie narábať s vnútornou klímou.

V letných obdobiach je fasáda tienená, a tak dokážeme udržať konštrukciu chladnejšiu oveľa dlhšie ako pri normálnych konštrukciách. Veľmi dobrou kombináciou použitých materiálov v obvodovej konštrukcii je dokonca nosný materiál s vyššou objemovou hmotnosťou a tepelná izolácia z celulozovich vlákien. Táto konštrukcia spolu s odvetranou fasádou má najlepšie predpoklady na to, aby dosahovala čo najväčšiu akumuláciu tepla, priestorový (akustický) útlm a požiarnu ochranu.


0949 881 617