Zateplený vs. nezateplený dom - Viete, aké sú rozdiely v nárokoch na vykurovanie pre zateplený, nezateplený a čiastočne zateplený dom?

Zateplený vs. nezateplený dom - Viete, aké sú rozdiely v nárokoch na vykurovanie pre zateplený, nezateplený a čiastočne zateplený dom?

Veľa ľudí rozmýšľa, či svoju nehnuteľnosť zatepliť alebo nie. Výhody zateplenia nespočívajú iba v úsporách energie, ale aj v znížení nákladov za vykurovanie. Pomocou vhodného zateplenia je možné predísť napríklad tiež nepriaznivej hladine vlhkosti a s tým spojenej plesni. Naviac je tým zaistený príjemný tepelný komfort v miestnostiach. V tomto článku si túto problematiku podrobnejšie rozoberieme.

Zateplený vs nezateplený dom, nároky na vykurovanie

Copyright:  Photo by Michael Niessl on Unsplash

Oplatí sa dom zatepľovať?

Zateplenie domu sa jednoznačne oplatí, ale musí byť prevedené správne. Vykurovacia sezóna v našich podmienkach začína okolo 1. septembra a končí 31. mája. Priemerne tak trvá 270-280 dní.

To je dôvod, prečo môžeme z výhod, ktoré sú so zateplením domov spojené, čerpať po väčšinu roka. Navyše zo zateplenia môžeme čerpať výhody aj v lete - kedy chráni našu domácnosť pred prehrievaním.

Investícia, ktorá je pre zateplenie domu kľúčová, sa tak môže v krátkej dobe vrátiť.

Jedná sa o jednu z najrozumnejších investícií, pre ktorú sa môžeme pri budovaní či prestavbe domu rozhodnúť. 

Výhody zateplenia domu:

 • Zateplením fasády ušetríte na výdavkoch za vykurovanie
 • Znižuje sa riziko tvorby plesní
 • Udržanie správnej miery vlhkosti vnútri budovy
 • Umožňuje optimálne tepelné podmienky nielen v zime, ale tiež v lete
 • Zníženie počiatočnej investície do zdroja vykurovania
 • Zníženie spotreby energie prospieva životnému prostrediu

Nevýhody zateplenia domu:

 • Pri nekvalitnom prevedení sa strácajú výhody
 • Počiatočná investícia môže dosahovať vyššie čiastky najmä ak je zateplenie vykonávané laicky a neodborne. S odborným prístupom je možné naopak náklady výrazne znížiť.
 • Zle navrhnuté zrealizované riešenie môže spôsobovať napríklad plesne, zvýšenú vlhkosť, tepelné mosty atď.

Tip: So zateplením domu sa môže zvýšiť aj komfort a príjemnosť klímy v dome, čo môže prospievať (nielen) pri práci z domova na home office.

Zateplený vs. nezateplený dom - Viete, koľko energie môže ušetriť kompletné zateplenie?

To, či sa vyplatí zateplený alebo nezateplený dom, je jasné. Zateplený dom poskytuje komfort nielen našej peňaženke, ale aj bývaniu. Do akej miery sa však zateplenie vyplatí?

Nezateplený dom, tepelné straty na vykurovanie

Copyright:  Photo by Ryan Graybill on Unsplash

Experimentálne porovnanie zatepleného a nezatepleného domu

Vykonaný bol celý rad pokusov, ktoré ukazujú, ako veľmi sa líšia úniky tepla u zatepleného a nezatepleného domu. Jeden z nich bol uskutočnený v Maďarsku pred piatimi rokmi.

Boli vybrané dva takmer totožné domy. Jediný rozdiel bol v tom, že pred začiatkom pokusu bol jeden z nich čerstvo zateplený. Domy boli vzdialené 6 kilometrov od seba a experiment trval celkovo 7 mesiacov.

Obidva domy boli postavené z tehál a mali rozlohu približne 110 m2. Každý z nich bol obývaný štvorčlennými rodinami. Na zateplenie jedného z domov bola použitá sklená vlna o hrúbke 25 cm. Týmto zateplením sa dom zaradil do energetickej triedy A, zatiaľ čo druhý nezateplený dom sa po prevedenom meraní zaradil do triedy F.

Tím výskumníkov denne sledoval teplotu vykurovacej vody v radiátoroch. Vnútornú teplotu miestnosti udržoval cez deň na 22 °C. V noci potom na 19,5 °C. Merala sa aj vonkajšia teplota. V miestach, kde boli obidva domy umiestnené, bola priemerná zimná teplota 3 °C.

Zistilo sa, že dom, ktorý bol zateplený, spotreboval o 45% menej plynu na jeho vykúrenie na konštantnú teplotu, a to aj napriek slabej zime, ktorá v Maďarsku v čase pokusu panovala. Počas dní, kedy teplota klesla hlbšie pod bod mrazu, stúpla spotreba nezatepleného domu až na 55% rozdielu oproti zateplenému domu.

Zateplený dom počas siedmich mesiacov spotreboval 1196 m3 plynu. Nezateplený zase 2182 m3.

Výsledok pokusu ukázal, že pri dnešnej cene energií vlastník v každom prípade ušetrí čiastku v hodnote niekoľkých stoviek eur. Vďaka zatepleniu sa tiež kotol s čerpadlom menej zapínal. To zaistilo ďalšie úspory v podobe elektriny.

Energetické štítky budov

Energetický štítok slúži na jednoduché a jasné celkové zhodnotenie budovy, a to z hľadiska jej energetickej náročnosti.

Jedná sa o vyrovnanie z hľadiska kvality jeho konštrukcií, nárokov na energiu pre vykurovanie a tým aj nákladov spojených s prevádzkou.

Je to jeden z nástrojov, ktorý značne uľahčuje určovanie ceny nehnuteľnosti. Jedná sa teda o grafické vyjadrenie stavebne-energetických vlastností. Funguje na podobnom princípe ako energetické štítky používané pri elektrických spotrebičoch.

Tried, do ktorých môžeme danú nehnuteľnosť zaradiť, existuje celkom 8, a to od písmena A po písmeno G. Pokiaľ je nehnuteľnosť zaradená do skupiny A, jedná sa o veľmi úsporný prípad. Pokiaľ je však zvolená trieda G, nehnuteľnosť je mimoriadne nehospodárna.

Klasifikačná trieda

Slovné vyjadrenie klasifikácie

Hodnota vyjadrujúca únik tepla (kWh/m2)

A

Mimoriadne úsporná 

≤ 50

B

Úsporná 

≤ 97

C

Vyhovujúca

≤ 142

D

Nevyhovujúca

≤ 191

E

Nehospodárna

≤ 246

F

Veľmi nehospodárna

≤ 286

G

Mimoriadne nehospodárna

> 286

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetickej náročnosti budov stanovuje, že od januára roku 2022 musia byť všetky novopostavené domy klasifikované minimálne ako trieda B.

Požadovanej triedy je možné dosiahnuť jednoduchými krokmi. Jeden z nich je napríklad správna orientácia voči svetovým stranám využívajúca slnko ako zdroj tepla. Ďalej tiež navýšenie tepelnej izolácie, jednoduchý tvar budovy či inštalácia technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje.

Pri zhodnotení klasifikácie budovy do jednej z tried je nutné spolupracovať so špecialistami. Tým dostanete doklad energetickej náročnosti budov. Budova sa väčšinou posudzuje už ako projektový plán. Tým sa predchádza chybám priamo vo výstavbe.

Doklady energetickej náročnosti (PENB) môže spracovávať taký špecialista, ktorý dostal osvedčenie od Ministerstva priemyslu a obchodu SR. Spracováva sa pre nové stavby či rekonštrukcie nových budov. Do klasifikácie sa zahŕňajú nasledujúce parametre:

 • Druh vykurovania
 • Druh chladenia
 • Úroveň vetrania
 • Úprava vlhkosti
 • Spôsob prípravy teplej vody
 • Hodnota prepustenia tepla obálkou budovy
 • Osvetlenie

Používajte kvalitnú tieniacu techniku s vhodnými modifikačnými možnosťami, nech viete na vyhrievanie využiť aj slnečné svetlo.

Kadiaľ uniká tepelná energia?

Miest, kam môže unikať vyrobená tepelná energia z vnútorných priestorov do okolia domu je niekoľko. Pri hľadaní miest úniku tepla z domu je nutné si uvedomiť, akým spôsobom je objekt izolovaný proti vonkajšiemu a zväčša chladnejšiemu ovzdušiu. Záleží tiež na členitosti a tvaru stavby.

K najväčším tepelným stratám dochádza v priestoroch okien a dverí. Ďalším miestom sú obvodové steny. Nasleduje strecha, podkrovie či únik tepla podlahou. Mieru úniku zobrazuje nasledujúca tabuľka.
 

Miesto úniku

únik v byte (%)

únik v rodinnom dome (%)

Okná a dvere

40-50

20-30

Obvodové murivo

30-40

10-20

Strecha či strop

5-10

20-35

Podlaha či pivnica

5-10

10-15

Čo je tepelný most? Kde a ako vzniká?

Tepelný most je také miesto v konštrukcii stavby, kde dochádza k úniku tepla z vnútorných priestorov do vonkajšieho prostredia. V takýchto miestach býva väčšia miera úniku v porovnaní so zvyškom konštrukcie stavby. Skrátka, je to také miesto, kde dochádza k zhusteniu tepelného toku.

Nemusí sa jednať iba o únik tepla vedením, teda konštrukciou, ale tiež konvekciou, teda prúdením. Bývajú spôsobené chybami v projekte alebo zlou či neodbornou realizáciou zateplenia budov.

Tepelný most je vec, ktorá je pri každej stavbe nežiadúca. Je to však vec, ktorej sa u žiadnej stavby úplne nevyhneme. Typickým mostom sú napríklad okná či železobetónové konštrukcie.

Nesprávne tepelné utesnenie domu a tým dosiahnutie vzniku tepelných mostov môže mať za následok zvýšenú vlhkosť stien. Tým sa zvyšujú šance tvorenia plesní.

Pri určovaní tepelných mostov sa využíva funkcia termokamery. Tá pomocou grafického a farebného zobrazenia určuje, kadiaľ teplo uniká. Meranie sa vykonáva pri nových stavbách, ale aj pri stavbách pred a po rekonštrukcii.

Tip: Viete, ako získať najvýhodnejšiu hypotéku (nielen) na rekonštrukciu domu?

Tepelné väzby

Miesto, ktoré sa javí ako problematické, je tiež tepelná väzba. Tá sa vyznačuje tým, že vzniká v miestach, kde sa stýkajú dve odlišné konštrukcie. Tieto konštrukcie sú k sebe viazané rôznymi spojivami vyznačujúcimi sa nižšou mierou izolácie oproti zvyšku konštrukcie. Vzniká škára, kadiaľ môže teplo unikať do okolitého ovzdušia. Typickým miestom sú rohy či kúty miestností.

Koľko energie môže ušetriť samotná výmena okien?

Okná bývajú pri určovaní miesta úniku tepelnej energie častým vinníkom. Preto ich výmena nie je na škodu. Vďaka novým oknám je možné ušetriť až 30% nákladov na vykurovanie, čo v radoch mesiacov predstavuje stovky Eur.

To, koľko tepla uniká, stanovuje tzv. súčiniteľ prieniku tepla s označením U. Nové okná majú túto hodnotu okolo 1 W/m2 K. To znamená, že plochou jedného metra štvorcového prejde jeden Watt tepelnej energie, a to pri rozdiele vonkajšej a vnútornej teploty v hodnote 1 Kelvina.

Staré okná potom môžu mať hodnotu oproti novým až trikrát vyššiu, čo predstavuje pomerne veľký rozdiel.

Pri výbere vhodných okien pre váš dom sa obráťte na odborníka v podobe obchodného zástupcu spoločnosti, ktorá vyrába okná. Záleží totiž na mnohých faktoroch, ako je napríklad spôsob vykurovania, iné tepelné straty v dome či klimatické podmienky v mieste výstavby.

Z akých okien mám na výber?

Materiálov, z ktorých môžu byť okná vyrobené, je celý rad. Medzi hlavné patrí napríklad plast, drevo či hliník.

Najčastejšie sa stretávame s plastovými oknami. Je to preto, že ponúkajú skvelú kombináciu dobrej ceny a požadovaných vlastností. Zo všetkých materiálov vyžaduje najmenšiu starostlivosť a zaisťuje vysokú hodnotu úspory energie.

Pokiaľ chcete viesť výstavbu či rekonštrukciu domu či chaty v prírodnom duchu, vhodnou voľbou pre vás budú drevené okná. Náklady na údržbu takýchto okien sú však vyššie než pri zvyšku možností a je nutné sa o ne starať.

V neposlednom rade existujú okná hliníkové. Vlastnosťami by sa dali priradiť k plastovým oknám. Ich výhodou je pevnosť a výhodu predstavujú aj vo forme designu, ktorý je zameraný na moderné rysy.

Pokiaľ vyžadujete lacnejšiu a komfortnejšiu voľbu, ale nepáčia sa vám plastové okná, existuje možnosť farebných okenných profilov. Tým môžete dosiahnuť imitácie ako hliníka, tak aj napríklad dreva. Jednoducho tak získate požadovaný vzhľad okien za prijateľnú cenu, ktorú plastové okná ponúkajú.

Viete, ako postupovať pri zateplení domu?

Koľko energie môže ušetriť samotné zateplenie obvodových stien domu?

Zateplenie obvodových stien domu

Copyright:  Fotka od Alina Kuptsova z Pixabay

Používanie účinných tepelných izolácií patrí medzi najefektívnejšie spôsoby, ako zamedziť úniku tepla.

Zateplenie obvodových stien môže znížiť úniky tepla o 20%.

Bolo dokázané, že kvalitnou tepelnou izoláciu budov je možné znížiť spotrebu energie na vykurovanie až o 60%. Vďaka tomu sa návratnosť tejto investície môže rýchlo vrátiť. Môže sa jednať o dobu v rade niekoľkých rokov, kedy sa investovaná čiastka vráti do vašich vreciek. A to vďaka ušetreným výdajom za energie.

Aké sú materiály pre zateplenie obvodových stien?

To, či je materiál vhodný pre tepelné izolácie, určuje jednak jeho odolnosť voči vyšším teplotám a po druhé súčiniteľ tepelnej vodivosti daného materiálu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti určuje, v akej miere je teplo vedené materiálom z jednej strany materiálu na stranu druhú. Jednoducho povedané, určuje to, ako materiál vedie teplo.

Biely polystyrén

Súčiniteľ tepelnej vodivosti pre biely polystyrén má hodnotu 0,038. Na to, aby mal polystyrén požadované vlastnosti, musí byť jeho hrúbka od 10 do 25 centimetrov. Výhody predstavuje v nízkej hmotnosti, jednoduchej manipulácii a jednoduchej inštalácii. Biely polystyrén je približne o 10-20% lacnejší ako šedý (grafitový) polystyrén.

Šedý (grafitový) polystyrén

Oproti bielemu polystyrénu má šedý nižšiu mieru tepelnej vodivosti a to 0,031. Hrúbka, ktorá sa na splnenie vlastností javí ako minimálna, je potom 10 centimetrov. Maximálna hrúbka je teda 20 centimetrov. Výhody sú rovnaké ako pri bielom polystyréne - nízka hmotnosť spoločne s jednoduchou a rýchlou manipuláciou.

Fasádna minerálna doska (sklenená vlna)

Súčiniteľ vodivosti tepla pri sklenej fasádnej minerálnej vlne je 0,034. Doporučená hrúbka sa pohybuje od 10 do 20 centimetrov.

Najväčšou výhodou je to, že sa jedná o ekologický, recyklovaný materiál. A to až z 80% celkovej hmoty materiálu. Jedná sa o vysoko paropriepustný materiál, teda nedochádza k zatuchnutiu. Materiál skrátka lepšie “dýcha”. Tiež sa jedná o protipožiarnu izoláciu, oheň sa tak bude po ploche materiálu šíriť pomalšie než u iných materiálov, ktoré túto vlastnosť nespĺňajú.

Viete, aké existujú materiály pre zateplenie domu?

Koľko energie môže ušetriť samotné zateplenie strechy?

Zateplenie strechy môže ušetriť cca 20-35%.

Rovnako ako to je aj pri obvodových stenách, aj strecha predstavuje veľké množstvo štvorcových metrov, ktoré predstavujú potenciálny priestor pre únik vyrobeného tepla, ktoré sa snažíme v dome udržať. Nejde však len o úspory v zime, kedy dané teplo vyžadujeme. Správne zateplenie strechy sa prejavuje aj v príjemnej, stabilnej teplote v letných dňoch.

Tip: Viete ako získať dotáciu (napríklad v rámci programu Nová zelená úsporám) na fotovoltaiku pre rodinné domy?

Koľko energie môže ušetriť samotné zateplenie podlahy?

Samotené zateplenie podlahy môže ušetriť 10-15%.

Zateplenie domu, podlahy, strechy a stien

Copyright:  Photo by YUNXI SHI on Unsplash

Tip: Využite fotovoltaické systémy na ohrev vody.

Fúkaná vs. striekaná izolácia

Fúkaná a striekaná izolácia je zväčša mylne považovaná za jedno a to isté. Jedna sa však od druhej značne líši, a to hlavne vo východzom stave, v ktorom je izolácia nanášaná či celkovej štruktúre. Fúkaná izolácia je čisto prírodný materiál. Striekaná je, naopak, materiál čisto chemický.

Fúkaná izolácia

Jedná sa o klasickú stavebnú izoláciu. Tá je aplikovaná špeciálnym spôsobom pomocou stroja. Používaným materiálom je od prvej chvíle nanášaná látka v pevnej forme. Fúkanú izoláciu je možné použiť ako pri novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách. Používa sa na zateplenie domov, panelákov, ale aj škôl či tovární.

Pokiaľ to konštrukcia dovoľuje, je možné ju aplikovať na vodorovnej, šikmej či zvislej ploche. Fúkaná izolácia je tak vhodná pre zateplenie všetkých častí domu ako je podlaha, strecha, strop a steny.

Vznik tepelných mostov v dôsledku chybnej aplikácie je takmer vylúčený. Izolácia sa ľahko dostane do neprístupných miest a je bez škár. Napriek tomu doporučujeme riešiť zateplenie s odborníkom, ktorý nanesenie izolácie zaistí.

Ako fúkaný materiál pre izoláciu budovy je využívaná celulóza, minerálna vlna a drevovlákno.

Výhody fúkanej izolácie

 • Rýchla aplikácia
 • Nanesenie izolácie na obtiažne dostupné miesta
 • Ekologická možnosť (je používaný recyklovaný a recyklovateľný materiál)
 • Tvarovo stála izolácia
 • Pri aplikácii nevzniká odpad
 • Dobrá regulácia vlhkosti
 • Nízka cena v pomere s vysokým výkonom
 • Zamedzuje vzniku plesní
 • Je ošetrená proti hlodavcom a hmyzu
 • Je veľmi ťažko horľavá (patrí do skupiny nehorľavých materiálov trieda horenia B)

Nevýhody fúkanej izolácie

 • Nie je možná svojpomocná aplikácia
 • Nutnosť aplikácie odborníkom so špeciálnym aplikačným strojom,

Celulóza ako fúkaná izolácia

V tomto prípade sa izolácia skladá z celulózových vlákien. Tie sú vyrábané z recyklovaného materiálu, konkrétne z prvotného papiera. Vlastností sa nemusíte báť, nejedná sa o novú technológiu, ktorej funkcia by nebola preverená. Celulóza sa v roli izolácie používa minimálne už od roku 1970.

Výhody fúkanej celulózy:

 • Izolácia pred hlukom
 • Nízka cena
 • Slúži ako protipožiarny materiál
 • Odolná proti plesniam a škodcom
 • Výborné tepelnoizolačné vlastnosti
 • Výborný fázový posun
 • Vyššia objemová hmotnosť

Nevýhody fúkanej celulózy:

 • Maximálna miera sadavosti materiálu býva cca 8-10% - dá sa tomu predchádzať tak, že pri aplikácii sa materiál navýši o cca 10%

Drevovlákno ako fúkaná izolácia

Ako už názov napomína, hlavným výrobným materiálom je drevo. Najčastejšie sa používa odroda borovice. Drevo ako materiál sa vyznačuje skvelými tepelne udržateľnými vlastnosťami. V prvom kroku sa vyrobí štiepka, potom sa naseká a vytvoria sa vlákna. Tie sú potom vystavené chemickým látkam, ktoré zaisťujú vyššiu odolnosť a nehorľavosť.

Výhody fúkaného drevovlákna:

 • Čisto prírodný materiál
 • Zdrojom je obnoviteľná látka
 • Vysoká akumulácia tepla

Nevýhody fúkaného drevovlákna:

 • Vysoká hmotnosť
 • Náročenjšia aplikácia

Minerálna vlna ako fúkaná izolácia

Výroba tejto izolácie spočíva v roztavení kremičitého piesku a skla. Vznikne tým tekutina, ktorá je nanesená na rotujúci valec. Výsledkom je vlna, ktorá sa naseká a zabalí. V stroji, ktorý sa využíva pri fúkanej izolácii, je následne rozomletá a nanesená na určené miesto.

Výhody fúkanej minerálnej vlny:

 • Čisto prírodný materiál
 • Tvarovo stály
 • výborne ohňovzdorné vlastnosti (trieda horľavosti A)

Nevýhody fúkanej minerálnej vlny:

 • Nízka objemová hmotnosť
 • Nie je ošetrená proti hlodavcom a hmyzu
 • Slabšie tepelnoizolačné vlastnosti

Striekaná izolácia

Podstatou striekanej izolácie je pena, ktorá vzniká ako reakcia dvoch zložiek, ktoré sa vo chvíli nanášania nachádzajú v tekutej forme. Produktom tejto reakcie je tzv. PUR pena, inak povedané pena polyuretánová. 

PUR pena je aplikovaná prostredníctvom striekacej pištole a zahrievaných hadíc. Nanášaná vrstva je tenká (niekoľko desiatok milimetrov).

Penu delíme podľa objemovej hustoty na interiérovú a exteriérovú (mäkká a tvrdá). Hlavný rozdiel je v tom, či má otvorenú bunkovú štruktúru alebo nie. To sa prejaví na schopnosti prenášať možnú vhkosť.

Výhody striekanej izolácie:

 • Rýchla aplikácia
 • Nanesenie izolácie na obtiažne miesta
 • Bezspojová vrstva

Nevýhody striekanej izolácie:

 • Vysokohorľavý materiál
 • Prípadné horenie vytvára vysokotoxické splodiny
 • Chemický materiál
 • Veľmi nízka objemová hmotnosť (slabá akustika a veľmi slabý fázový posun)
 • Pri aplikácii na drevo môže spôsobiť plesnutie dreva

Zhrnutie

Zatepľovanie domu môže byť zložitá záležitosť. Pokiaľ však premýšľate o budúcnosti a s ňou spojenými investíciami, ktoré majú zmysel a majú krátkodobú návratnosť, jedná sa o záležitosť práve pre vás. Pri renovácii či výstavbe nie je skrátka rozumné zateplenie zanedbať. Majte však na pamäti to, že nemusíte všetko vymýšľať sami. Poraďte sa s odborníkmi v obore, ktorí vám doporučia riešenie na mieru. Prajeme skvelé prevedenie práce, tepelný komfort a množstvo ušetrených finančných prostriedkov.

Autor: Jakub Novák, SEO služby


0949 881 617